Zalety Tigo

Uzupełniając panele o gorszej wydajności (ze względu na cień) o optymalizator Tigo, można precyzyjnie zwiększyć produkcję przy stosunkowo niskich kosztach. W ten sposób system jest częściowo optymalizowany w połączeniu z falownikiem łańcuchowym. Aby móc korzystać z funkcji monitorowania i bezpieczeństwa, konieczny jest zakup różnych produktów.

  • Elastyczne zastosowanie na falownikach łańcuchowych
  • Zwiększenie wydajności przy częściowym zacienieniu
  • Elastyczne zastosowanie do wszystkich standardowych paneli słonecznych

Video’s Tigo

TIGO: Interview with Zvi Alon, CEO, about Rapid Shutdown @InterSolar 2019
TIGO: Interview with Zvi Alon, CEO, about optimizers @InterSolar 2019
TIGO: Interview with Mirko Bindi about TS4A product @InterSolar 2019